Pymssql, windows 2003

visual_mssqlBir müşterimiz için Python ile Windows 2003 üzerinde çalışacak ve MsSql üzerine işlemler yapacak bir uygulama geliştirmemiz gerekti. Web.py ile server üzerinde çalışacak bir web uygulamasıydı yapacağımız. Burada anlatmak istediğim ise Windows 2003, MsSql ve Python (pymssql) üçlüsünün nasıl çalıştığı.

Pymssql’i kurmaya çalıştığımda kurulumda dll hatası verdi. Eksik olan msvcp90.dll‘i indirip c:\winnt\system32 içerisine kopyaladım. Daha sonra modülü import ettiğimde modül içerisinde kullanılan _mssql kısmını import ederken hata verdi. Bu da bir dll eksikliğinden kaynaklanıyormuş. Bunun için msvcr71.dll doyasını indirip c:\Python26\Lib\site-packages içerisine kopyalıyoruz. Daha sonra mssql sağ ben selamet…

Olur da birinin ihtiyacı olur diye not olsun bu da.