Python ile mail gönderme maceraları

emailKahramanımız geliştirdiği web sitesi üzerinden kullanıcılara mail gönderme olanağı sunmak istiyordu. Nasıl yapayım nasıl yapayım derken, python’a bir bakayım bu iş için neler var diyerekten araştırmaya koyuldu, buna araştırma da denmez aslında “araş” ta kalırsınız anca, o kadar kısa sürdü çünkü.

Onca şey yazdık hala tek satır kod yok, yakışmaz bize diyerekten kullandığım fonksiyonu veriyorum:

def send_mail(to, subject, text = "", html = "", filename = ""):
    import os
    import sys
    import smtplib
    # dosya uzantısından türünü belirlemek için mime type'ı import ediyoruz
    import mimetypes
 
    from optparse import OptionParser
 
    from email import encoders
    from email.message import Message
    from email.mime.audio import MIMEAudio
    from email.mime.base import MIMEBase
    from email.mime.image import MIMEImage
    from email.mime.multipart import MIMEMultipart
    from email.mime.text import MIMEText
 
    COMMASPACE = ', '
 
    try:
      # kapsayıcı bir mesaj oluşturuyoruz
      outer = MIMEMultipart()
      #örnek: mail@example.com
      sender = "kendi_mail_adresim"
      outer['Subject'] = subject
      #to değişkeninde array içerisinde göndereceğimiz kişilerin adreslerini tutuyoruz
      outer['To'] = COMMASPACE.join(to)
      #örnek: mail@example.com
      outer['From'] = "gonderici_kisminda_gorunecek_adres"
      if text:
        #text içeriği ekliyoruz
        textContent = MIMEText(text, 'plain')
        outer.attach(textContent)
 
      if html:
        #html içeriği ekliyoruz
        htmlContent = MIMEText(text, 'html')
        outer.attach(htmlContent)
 
      #attachment var demektir
      if filename:
        path = "attachments/" + filename
        #dosyanın türünü tahmin edip ona göre type belirliyoruz
        ctype, encoding = mimetypes.guess_type(path)
        if ctype is None or encoding is not None:
          """ dosya türünü belirleyemediysek veya dosya sıkıştırılmış
          bir dosya ise generic olarak octet-stream veriyoruz"""
          ctype = 'application/octet-stream'
 
        maintype, subtype = ctype.split('/', 1)
        if maintype == 'text':
          fp = open(path)
          msg = MIMEText(fp.read(), _subtype=subtype)
          fp.close()
 
        elif maintype == 'image':
          fp = open(path, 'rb')
          msg = MIMEImage(fp.read(), _subtype=subtype)
          fp.close()
 
        elif maintype == 'audio':
          fp = open(path, 'rb')
          msg = MIMEAudio(fp.read(), _subtype=subtype)
          fp.close()
 
        else:
          fp = open(path, 'rb')
          msg = MIMEBase(maintype, subtype)
          msg.set_payload(fp.read())
          fp.close()
          """eğer yukarıdakilerden biri değilse mesajı base64 olarak encoded
          texte çevirip mesaja ekliyoruz"""
          encoders.encode_base64(msg)
 
        msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=filename)
        outer.attach(msg)
 
      # oluşturduğumuz text, html ve file datasını string olarak alıyoruz
      composed = outer.as_string()
      #örnek: mail.example.com
      s = smtplib.SMTP("mail_server_adresi",25)
      #göndermek için kullandığımız mail hesabımızın login bilgileri
      s.login("username","password")
      s.sendmail(sender, to, composed)
      s.quit()
      return "success"
 
    except Exception, exc:
      return "failed"

Kod içerisinde gerekli yerlerde açıklama yaptım, kullanımı çok basit.
text: mail içerisinde gönderilecek text metin.
html: mail içerisinde html göndermek için set edeceğimiz değişken (html kodu)
filename: mail’a attach edeceğimiz dosya varsa onun adını veriyoruz. Fonksiyon içerisinde
path olarak attachments/filename pathini kullandım ben, siz kendinize göre değiştiriniz.

Python’la bir maceramızın daha sonuna geldik, yenileriyle en kısa zamanda birlikte olmak ümidiyle
(evet 2 gün üst üste post girdim, çok heyecanlıyım)

Kalın sağlıcakla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *